Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 O G Ł O S Z E N I E

 

              W  wyniku  rozstrzygnięcia  otwartego   konkursu  ofert   na   realizację   zadania    publicznego     z    zakresu    kultury  pod  nazwą   „ Olkuski senior – zdrowy, sprawny, zadowolony”    dotację   otrzymała:

Fundacja  NOWA  z  siedzibą  w Olkuszu,   ul.E.Orzeszkowej 4/23  w wysokości 100.000,00 zł.