Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w „Spacerze historycznym po Starym Cmentarzu w Olkuszu”, który odbył się w piątek 27 października.  Spacer został zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.

O historii olkuskiej nekropolii oraz pochowanych tam zasłużonych Olkuszan opowiadał Jacek Sypień – historyk regionalista, pracownik Punktu Informacji Turystycznej MSiT w Olkuszu. Uczestnicy spaceru odwiedzili groby m.in. płk. Francesco Nullo, założyciela i pierwszego naczelnika olkuskiej straży pożarnej Edwarda Chmielewskiego, uczestnika powstania listopadowego Romana Bukowskiego, prezydenta Olkusza Aleksandra Kujawskiego, czy zasłużonego olkuskiego proboszcza ks. Władysława Kuczyńskiego. Mieli także okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek o historii innych olkuskich cmentarzy. Jednym z uczestników wycieczki był nestor olkuskiego harcerstwa druh Ryszard Kowal, który od kilkudziesięciu  lat społecznie opiekuje się olkuską nekropolią. Z kolei o historii powstania pomnika ofiar hitlerowskich obozów zagłady opowiadała Barbara Orkisz, która pomagała swemu ojcu Kazimierzowi Czarneckiemu w zrealizowaniu tej idei. Uczestnicy spaceru zapalali znicze na grobach osób zasłużonych dla miasta.

 

Stary Cmentarz został założony pomiędzy 1815, a 1821 rokiem. Działał do okresu międzywojennego. Poza najbardziej znanym grobem płk. Francesco Nullo są tu groby m.in. olkuszan – uczestników powstania listopadowego oraz zasłużonych działaczy społecznych. Częścią cmentarza jest kwatera prawosławna. Mur oddzielający kwaterę pełni funkcję Ściany Pamięci, na której znajdują się pamiątkowe tablice. Organizatorem spaceru było Biuro Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz. Już teraz zapraszamy 12 listopada na kolejny spacer historyczny pt. „Śladami  Niepodległości”. Będzie to spacer historyczny śladami dawnych fotografii i miejsc związanych z odzyskaniem niepodległości w Olkuszu. Jego organizatorami jest Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Olkuska Grupa Turystyczna „Amonit”.