Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 29.09.2017r. do 20.10.2017r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

- działka nr 62/11 o pow. 9427m2 położona  w Żuradzie  z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości: 100,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry,

- część działki nr 1170/2 o pow. 9m2 położone  w Olkuszu przy ul.  Miłej  z przeznaczeniem pod zieleń przydomowy,  (bezpośrednio przy działce  nr 1171/2 ). Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych gruntem. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu   z 17.05.2011r. w wysokości: 30,00zł .Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca  każdego roku z góry,

- część działki nr 2341/8 o pow. 20m2 położonej w Olkuszu przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem pod działalność handlową. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości: 6,00zł/m2netto (tj. 147,60zł brutto). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry,

- część działki nr 2115/37 o pow. 1350m2 położonej w Olkuszu przy ul. Pakuska  z przeznaczeniem pod ogród przydomowy, warzywno- owocowy oraz pod składowanie materiałów budowlanych. Na w/w terenie zabrania się stawiania urządzeń i budynków trwale związanych z gruntem. Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu  z 17.05.2011r. w wysokości za ogród:  60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry, natomiast za składowanie w wysokości: 0,50zł/m2(tj. 522,75zł brutto od pow. 850m2). Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10-go każdego miesiąca z góry.

 

*W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości, wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

 ** Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winny w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania oraz proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500 (pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.