Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Teresy Jasińskiej

radnej III kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu,
wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Olkuszu w latach 2000-2002,
przewodniczącej Zarządu Osiedla Śródmieście.

Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Olkuszu

Jan Kucharzyk

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Uroczystości żałobne odbędą się 5 września 2017 r. o godz. 15:00 w Domu Pogrzebowym na cmentarzu w Olkuszu.

 ŚP. Teresa Jasińska