Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 Dotacja z WFOŚiGW w Krakowie na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna uczniów szkół podstawowych w 2017 roku”

WFOŚIGW logoGmina Olkusz wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie wyjazdu uczniów szkół podstawowych na tzw. „zielone szkoły”. 

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została przyznana dotacja w wysokości 20% faktycznych kosztów kwalifikowanych zadania.  Efektem ekologicznym Zadania jest profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu województwa małopolskiego o przekroczonych standardach jakości środowiska. Z wyjazdu na „zieloną szkołę” skorzystało  114 uczniów z 2 szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 27 maja do 14 czerwca 2017 roku. Uczniowie przebywali na terenach nadmorskich, gdzie realizowano program dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczy, program profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej.

Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.wfos.krakow.pl