Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

22 kwietnia 2017 r. odbędą się światowe obchody Dnia Ziemi. Gmina Olkusz poprzez zaangażowanie  i działania swoich mieszkańców również chciałaby celebrować ten dzień.

Poprzez tegoroczne hasło Dnia Ziemi - „W kierunku natury” - chcemy przybliżyć tematy związane z ochroną różnorodności biologicznej. Jest to temat ważny i szczególnie nam bliski, zwłaszcza w kontekście efektu cieplarnianego, wzrostu zanieczyszczeń wód, powietrza czy lasów. I właśnie w kierunku ochrony lasów kierujemy w tym roku nasze działania.

Prosimy Państwa o pomoc i zaangażowanie, poprzez rozpropagowanie akcji sprzątania lasów czy też terenów leśnych wśród mieszkańców Gminy Olkusz. Młodzież i dzieci zawsze chętnie włączają się w takie akcje

  • pokażmy, że także Nam zależy na czystym środowisku
  • Dajmy Dobry Przykład!

Pisemne deklaracje osób chętnych do wzięcia udziału w obchodach Dnia Ziemi można składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pok. 326. Deklaracja powinna zawierać informację wskazującą konkretny teren leśny lub przylegający do lasu, który zostanie posprzątany przez zgłoszoną grupę. Na terenie naszej Gminy sprzątanie odbywać się będzie w dniach 20-21 kwietnia 2017 r.

Zapewniamy worki, rękawice, wywóz zebranych odpadów, a dla najbardziej zaangażowanych mieszkańców w ramach podziękowania za udział w akcji - sadzonki drzew.

Na pisemne deklaracje zorganizowanych grup mieszkańców oczekujemy do dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dzień Ziemi - komunikat w wersji graficznej