Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Pan Paweł Piasny, Starosta Olkuski

Szanowny Panie Starosto,
Z niesmakiem i zażenowaniem – zarówno co do treści, jak i formy – odbieram opublikowane przez Pana na łamach Przeglądu Olkuskiego, a skierowane do mnie, zaproszenie na spotkanie, które Pan nazywa debatą.

Czas już najwyższy, by uświadomić Panu, że uprawiany przez Pana styl publicznych wystąpień – mam na myśli nie tylko ostatnie zaproszenie, ale ich całokształt, włącznie z popularnymi portalami społecznościowymi – godzi w powagę zajmowanego stanowiska i nie wystawia dobrego świadectwa autorowi. Co konstatuję z ubolewaniem nie tylko jako burmistrz, ale przede wszystkim jako mieszkaniec Powiatu Olkuskiego.

Nie zamierzam prowadzić z Panem debaty publicznej w takim stylu. Nie chcę uczestniczyć w populistycznych widowiskach, uprawiać słownej szermierki obliczonej na medialne, a co za tym idzie, wyborcze efekty. Mam absolutne przekonanie, że to nie polityka, a konkretne działania interesują Mieszkańców. To dla nich pełnię służbę jako burmistrz. To przede wszystkim oni są moimi partnerami w dyskusji o wszelkich sprawach miasta. Jestem do dyspozycji Mieszkańców na bieżąco i wiem, że wśród nich prowadzony przeze mnie styl zarządzania samorządem znajduje uznanie. Co pozostawiam Panu do głębokiej refleksji.


Z wyrazami szacunku


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piaśnik