Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Wspomnieniom trojga zasłużonych dla naszego miasta społeczników oraz promocji dwóch związanych z Olkuszem wydawnictw poświęcone było spotkanie, które odbyło się w środę, 1 lutego 2017 r., w Miejskim Domu Kultury. Opowiadania o życiu i dokonaniach Danuty Cockiewicz, Mieczysława Karwińskiego i Wiktora Burakowskiego uzupełnił koncert poezji śpiewanej do słów wierszy olkuskich poetów, a także wywiad z Ryszardem Ryzą, autorem książki pt. „Olkusz Moje Miasto”. Spotkanie było też okazją do kontynuacji charytatywnej zbiórki zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich.

Powitanie gości spotkania

W imieniu organizatorów zgromadzoną w sali widowiskowej MDK publiczność powitali: Beata Soboń – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ryszard Ryza – radny Rady Miejskiej i społecznik. Wydarzenie to patronatem objęli Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Instytut Kultury Włoskiej w Krakowie. Stąd wśród gości tego środowego wieczoru obecni byli burmistrz Roman Piaśnik

Burmistrz Roman Piaśnik

i dyrektor instytutu Ugo Rufino.

Dyrektor Ugo Rufino

Obaj serdecznie podziękowali za liczne przybycie mieszkańców. Podczas przemówień silnie zaakcentowane zostały więzi przyjaźni łączące Polskę oraz Włochy.

Nie było to bynajmniej powodowane wyłącznie dyplomatyczną grzecznością. Wiktor Burakowski wraz ze swą żoną byli założycielami Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej w Olkuszu i wiele na rzecz pogłębiania owych przyjaznych relacji dokonali. Z kolei Danuta Cockiewicz pielęgnowała pamięć o braterstwie broni obu narodów nie tylko na prowadzonych przez siebie lekcjach historii, ale też spotkaniach patriotycznych organizowanych przez nią w olkuskim Kole Grodzkim PTTK. Renowacja Starego Cmentarza, na którym spoczywa m. in. bohater risorgimento i powstania styczniowego płk Francesco Nullo, było jednym z dzieł życia Mieczysława Karwińskiego, autora rekonstrukcji średniowiecznej baszty i murów w Olkuszu oraz współtwórcy Muzeum Afrykanistycznego.

Wspomnienia o olkuskich społecznikach

Tych troje, nieobecnych niestety wśród nas, wspominali tego dnia również aktywnie zaangażowani w życie miasta olkuszanie: Ryszard Ryza, Anna Brandegger-Miśków i Barbara Stanek-Wróbel, a także Małgorzata Kundera-Leśniak, bliska znajoma Mieczysława Karwińskiego. Wszyscy oni współpracowali ze wspominanymi tego dnia społecznikami. Opowiadania ich ilustrowane były zdjęciami i filmami wyświetlanymi na kinowym ekranie. Dzięki opowieściom i obrazom zgromadzeni w sali widowiskowej MDK mieli okazję poznać bliżej życiorysy Danuty Cockiewicz, Mieczysława Karwińskiego i Wiktora Burakowskiego. Na tle ich losów przypomniane zostały również liczne zasługi. Wymieniając je mówcy podkreślali przede wszystkim to, jak wiele energii, talentów, prywatnego czasu, a bywało, że własnych pieniędzy społecznicy ci oddali Olkuszowi. Liryczną nutę do wspomnień dołączył nastrojową kolędą Robert Kocjan.

Robert Kocjan

Wszyscy obecni uczcili minutą ciszy pamięć Danuty Cockiewicz, Mieczysława Karwińskiego i Wiktora Burakowskiego.

Dalszą część spotkania, którą poprowadziła Olga Śladowska, wypełnił koncert promujący płytę pt. „Olkuska Poezja Śpiewana”, wydaną na zlecenie Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich.

Koncert promujący płytę

Na scenie, przy stolikach ustawionych na wzór kawiarni, zasiedli związani z naszym miastem autorzy wierszy: Irena Włodarczyk, Jacek Majcherkiewicz, Ewa Pogan, Grzegorz Ludwiczak, Danuta Marszałek. Wraz z nimi na scenę zaproszeni zostali bliscy nieżyjących już olkuskich poetów: Janusza Czerniaka i Anny Piątek, a także muzycy z grupy prowadzonej przez Franciszka Dudka: Anna Tomsia (wokal), Bartosz Boniecki (wokal, gitara), Klaudia Figurska (gitara), Przemysław Arnold (gitara), Kazimierz Specjał (gitara basowa), Mateusz Syguła (akordeon), Maria Kordaszewska (wokal), Leszek Lubiecki (wokal), Henryk Trzcionkowski (instrumenty klawiszowe), Jagoda Wojdyła (wokal, gitara).

Koncert promujący płytę

Utwory do słów wierszy, zebrane na płycie pt. „Olkuska Poezja Śpiewana”, wykonywali tego wieczoru również: Dorota Stachowicz Mączka (wokal, gitara) i Michał Mączka (skrzypce)

Koncert promujący płytę

oraz Zofia Węglarz (wokal) z Pracowni Muzycznej MOK.

Zwieńczeniem blisko dwuipółgodzinnego spotkania była promocja książki Ryszarda Ryzy pt. „Olkusz Moje Miasto”. Na początku wieczoru autor wygłosił krótką prelekcję na temat powstania styczniowego, w kontekście związków tego narodowowyzwoleńczego zrywu z naszym miastem. Promocja książki odbyła się w formie wywiadu, który z Ryszardem Ryzą przeprowadził Michał Latos, rzecznik prasowy olkuskiego magistratu oraz konferansjer spotkania.

Wywiad z Ryszardem Ryzą

Każde zdanie rozmowy tej ujawniało wielką pasję, jaką dla autora stanowi Olkusz. Wywiad rzecz jasna dotyczył też samej książki, napisanej w celu popularyzowania wśród mieszkańców historii Srebrnego Miasta.

Uczestnicy spotkania Olkusz moje miasto...

Spotkaniu towarzyszyła zbiórka na rehabilitację dzieci i młodzieży, zapoczątkowana podczas niedawnego XI Koncertu Charytatywnego. Oprócz prowadzonej przez wolontariuszy kwesty, realizowana była też na dwóch stoiskach Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich.

Wolontariusze Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich

Tam nabyć można było płyty „Olkuska Poezja Śpiewana” i książki „Olkusz Moje Miasto”. Dochód ze sprzedaży tych wydawnictw przeznaczony zostanie na wspomniane wyżej szczytne cele. W holu MDK ofertę swą, w postaci bezpłatnych egzemplarzy pisma, wystawił również „Głos Seniora”, jeden z patronów medialnych tego wydarzenia.

Stoisko Głosu Seniora

Spotkanie „Olkusz moje miasto...” zorganizowane zostało przez Olkuską Radę Seniora, PTTK Koło Grodzkie, Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

MOK Olkusz