Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W związku z zarejestrowanym przez stacje pomiarowe WIOŚ wysokim poziomem stężeń pyłów PM 10 w godzinach nocnych i porannych, zwraca się uwagę na potrzebę podjęcia kroków zapobiegawczych przed negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla mieszkańców Olkusza, w tym szczególnie osób z grup wrażliwych i szczególnie wrażliwych.

Wg pomiarów WIOŚ w Krakowie z ostatnich 8h, PM10 w Olkuszu wynosiło ok. 232 µg/m3. Dopuszczalna norma 24 godzina to 50 µg/m3.

Zaleca się ograniczenie przebywania na otwartym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych oraz chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia.

 

Zalecane postępowanie przy przekroczeniu poziomu stężeń pyłu PM10