Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Działający w Olkuszu przy ul. Kosynierów 12 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) przy ul. Kosynierów 12, dzięki wsparciu sponsorów oraz władz samorządowych, ciągle rozwija swoją ofertę oraz dostosowuje kolejne pomieszczenia do pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Dziś dokonano uroczystego otwarcia dwóch sal: doświadczania świata i integracji sensorycznej do rehabilitacji osób z upośledzeniami umysłowymi i ruchowymi. Inwestycja była realizowana ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Orew Olkusz

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego projekt pod nazwą „Wyposażenie Sali Doświadczenia świata i Integracji sensorycznej do rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym” zdobył 1470 głosów. Uzyskana kwota blisko 100 tys. zł pozwoliła zwiększyć dostępność do profesjonalnych i wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych, oferowanych bezpłatnie dla mieszkańców powiatu olkuskiego z upośledzeniem umysłowym i fizycznym.

Uroczystego powitania gości zebranych na otwarciu nowych sal dokonała Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olkuszu. Dziękowała również licznemu gronu firm, osób i instytucji, których ofiarność przyczynia się do rozwoju placówki. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Gminy Olkusz, która od samego początku wspiera działalność olkuskiego OREWu.

Orew Olkusz

- Państwa determinacja, pracowitość i wola walki wielokrotnie przełożyły się na sukces – tak jak to miało miejsce podczas pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz w Budżecie Obywatelskim Olkusza – mówił burmistrz Roman Piaśnik, doceniając zaangażowanie Stowarzyszenia.

Swoje wyrazy wdzięczności „przyjaciołom” OREWu złożyli również podopieczni, przekazując ręcznie wykonane upominki, dzieląc się jednocześnie prezentem najpiękniejszym – uśmiechem.

Orew Olkusz

Jak czytamy na oficjalnej stronie, olkuski OREW jest placówką „dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, od 3 do 24 roku życia, a w przypadku dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim do 25 roku życia. Ośrodek ten łączy funkcje wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne, zapewniając kompleksową opiekę oraz możliwość jak najpełniejszego rozwoju poznawczego, psychoruchowego oraz społecznego swoim podopiecznym. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Dlatego też dla każdego ucznia tworzony jest przez zespół specjalistów Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, uwzględniający jego  indywidualne potrzeby i możliwości”. Więcej informacji na http://psouu.pl/orew/

Orew Olkusz