Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Od 1 grudnia 2016 r. rozpocznie się dodatkowy nabór ankiet od mieszkańców chcących wziąć udział w projekcie dofinansowania instalacji na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Nabór będzie trwał do czasu wyczerpania limitu miejsc (około 80 gospodarstw domowych).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

W związku z tym od dnia 1 grudnia 2016r. rozpocznie się dodatkowy nabór ankiet od mieszkańców chcących wziąć udział w projekcie. Nabór będzie trwał do czasu wyczerpania limitu miejsc (możemy zrekrutować około 80 gospodarstw domowych).

Poziom dofinansowania wynosi aż 60%. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do wzięcia udziału w projekcie.

Mieszkaniec, który zdecyduje się na udział w projekcie powinien wypełnić ankietę udziału w projekcie, formularz umowy w dwóch egzemplarzach oraz uiścić opłatę za wykonanie inspekcji terenowej technicznych możliwości budowy źródła OZE (zgodnie z zapisami umowy), pozwalającej określić rodzaj i moc instalacji OZE w wysokości :

- instalacja solarna – 258,30zł

- instalacja fotowoltaiczna – 258,30zł

- pompa ciepła – 393,60zł

Kompletną dokumentację należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w Wolbromiu ul. Skalska 20, w godzinach 8.00-15.00.

Poniżej w plikach do pobrania znajdują się ankiety,  wzór umowy oraz prezentacja na temat OZE. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

 

http://nadbialaprzemsza.org.pl/dokumenty-obowiazujace/category/dokumenty-obowiazujace/odnawialne-zrodla-energii.html?id=26

 

W razie pytań prosimy o kontakt :

Infolinia techniczna: 799 901 213

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, tel.  32 7242523