Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Do końca roku powinny się zakończyć prace związane z realizacją trzeciego etapu zadania „Prace konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku średniego w Rabsztynie” prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Olkusz. To kolejne z wielu działań podejmowanych w ostatnim czasie dla ratowania tego pięknego obiektu, który każdego roku odwiedzają tysiące gości i stał się chlubą olkuszan.

Prace na Rabsztynie

Kiedy przed trzema laty zaczęto odgruzowywać teren dawnego zamku średniego, który od XIV wieku wznosił się u podnóża skały, natrafiono na bardzo dobrze zachowane piwnice w zachodnim skrzydle zamku. Podjęto decyzję o ich odgruzowaniu. Po usunięciu gruzu okazało się, że w części  piwnic zachowały się oryginalne sklepienia kolebkowe, a nawet tynki. W trakcie prac archeologicznych znaleziono wiele fragmentów renesansowej kamieniarki o wysokich walorach artystycznych. Ciekawym odkryciem było znalezienie fundamentów wieży obronnej, która wznosiła się w południowo-zachodnim narożniku zamku oraz zamkowej studni wykutej w skale, na której wznosi się zamek. Przed trzema laty odkryte mury i piwnice zabezpieczono tymczasową, drewnianą konstrukcją, a w tym roku przystąpiono do dalszego etapu prac, których celem jest zabezpieczenie zabytkowej substancji i w przyszłości udostępnienie tej części zamku do zwiedzania.

Prace na Rabsztynie

Prowadzone obecnie prace polegają na zabezpieczeniu i uczytelnieniu przebiegu istniejących murów. Aby umożliwić zwiedzanie oraz komunikację pomiędzy pomieszczeniami piwnic i parteru, zostaną wykonane pomosty oraz schody stalowe. Podłogi w pomieszczeniach piwnic zostaną wyłożone kamiennymi płytami. Całe skrzydło zachodnie zamku zostanie przykryte łamanym dachem z blachy tytanowo-cynkowej, a szklane ściany pawilonu pozwolą na ekspozycje oryginalnej substancji zabytku od strony dziedzińca. Zostanie także wykonany taras widokowy w częściowo zrekonstruowanej narożnej wieży.

Prace na Rabsztynie

- Wykonanie tych prac pozwoli nam na zabezpieczenie cennych znalezisk i murów zamku średniego oraz w przyszłości udostępnienie tej części zamku zwiedzającym. Mamy już gotową koncepcję ekspozycji, jaka ma się znaleźć w tym skrzydle zamku. Chcemy, aby w ciekawy sposób pokazywała ona życie codzienne w średniowiecznym zamku. Wiemy, że w tym skrzydle znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, być może kuchnia, spiżarnia oraz łaźnia i do tego ma nawiązywać ekspozycja. Będziemy czynić starania o pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych na jej urządzenie – wyjaśnia Agnieszka Kaczmarczyk, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Prace na Rabsztynie

Szacuje się, że realizacja prowadzonego obecnie zadania „Prace konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku średniego w Rabsztynie etap III” będzie kosztowała około 730 tys. zł, z czego 200 tys. zł pokryje dotacja, jaką władze miasta pozyskały z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 1 Ochrona Zabytków. Prace na zlecenie władz gminy wykonuje Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych “AMC” Andrzej Ciszewski z Mnikowa, a podwykonawcą jest olkuska firma  Kondratowicz Przedsiębiorstwo Budowlane. Pierwotnie planowano, że prace rozpoczną się wcześniej, niestety poprzedni wykonawca wyłoniony w przetargu zrezygnował z realizacji zadania, co opóźniło rozpoczęcie prac.

 Prace na Rabsztynie

Prace na Rabsztynie

 

Logo Ministerstwa