Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Po wielu latach przerwy powrócił temat logo Olkusza. Konieczność jego opracowania wskazywali nie tylko mieszkańcy, ale również osoby na co dzień związane z pracą na rzecz miasta. Udało się wypracować propozycję logo miasta, którą teraz można skonsultować z olkuskim magistratem. Mieszkańcy mają możliwość przedstawienia własnej propozycji logo Olkusza.

Z jakiego powodu powstało logo Olkusza?

Na wprowadzenie logo zdecydowało się wiele jednostek administracyjnych na całym świecie, w tym również w Polsce. Powodem jest chęć stworzenia znaku, który oddawałby charakter miasta i był z nim kojarzony. Tego typu znaki graficzne używane są na materiałach promocyjnych - ulotkach, banerach, plakatach informujących o imprezach w mieście, witaczach i wielu innych, a także umieszcza się je w przestrzeni publicznej - na przykład na autobusach, tablicach informacyjnych itp.

W przypadku Olkusza jedynym elementem wizualnym, dotychczas wykorzystywanym w tych celach, był herb. Podczas opracowywania strategii promocji Olkusza niespełna dekadę temu, zawnioskowano, aby stworzyć logo Olkusza. W ślad za tym ogłoszony został konkurs, na który nadesłano 70 prac. Komisja konkursowa uznała, że żaden z nich nie spełnia założeń i warunków formalnych, w związku z czym logo nie zostało wybrane. W 2008 roku w wyniku drugiego konkursu, tym razem przeznaczonego dla firm graficznych, wyłoniono projekt, jednak opracowana za 8 tys. zł koncepcja nigdy nie została wykorzystana. Jedną z przyczyn był brak wyraźnej akceptacji projektu przez opinię społeczną.

Pomimo upływu lat osoby odpowiedzialne za działania promujące nie tylko miasto, ale również różnego rodzaju inicjatywy społeczne i imprezy organizowane dla mieszkańców i przyjezdnych, podnosiły, że przydatny byłby jeden znak graficzny, który mógłby być wykorzystywany przy okazji wydarzeń i inicjatyw odbywających się w Olkuszu.

Jakie powinno być logo Olkusza, czyli co chcemy przez logo powiedzieć o naszym mieście?

Przed rozpoczęciem prac nad projektem, szeroko skonsultowano, jakie skojarzenia powinno wzbudzać logo i do czego nawiązywać. Najczęściej wymieniane były: symboliczne nawiązanie do tradycji górniczej i Srebrnego Miasta, przedstawienie Olkusza jako miasta przyjaznego oraz wskazanie na dążenie do integracji. Logo ma pokazać, że: naszym wspólnym celem jest dobro miasta, tworzymy wspólnotę różnych ludzi, ale łączy nas nasze miasto, szanujemy lokalność i tradycję, jesteśmy energiczni i kreatywni, a nasze miasto jest interesujące. Podczas konsultacji projektu wskazywano na to, aby logo zostało wykonane zgodnie z bieżącymi trendami, było atrakcyjne wizualnie, unikatowe i łatwe do zapamiętania. Połączenie tych wszystkich wytycznych w jednym znaku było sporym wyzwaniem.

Co oznaczają poszczególne elementy w propozycji logo?

Główny element logo stanowi pisana drukowanymi literami nazwa miasta OLKUSZ i poniżej lubiane przez mieszkańców określenie Srebrne Miasto, które również wzbudza zaciekawienie wśród przyjezdnych. Powyżej nazwy miasta umieszczono znak graficzny, który został pomyślany tak, aby interpretacja jego elementów była dla odbiorcy otwarta, a jednocześnie zawierała dwa podstawowe przesłania – nawiązanie do tradycji górniczej i integrację społeczną, do której powinni dążyć mieszkańcy miasta. Największy element w kolorze srebrnym to współczesna, nieco zmodyfikowana forma kopaczki górniczej przedstawionej w herbie Olkusza. Zauważalna analogia do wykorzystywanego powszechnie w nowych mediach geotagu nie jest przypadkowa – wskazuje na miejsce warte zobaczenia (w przypadku przyjezdnych) oraz nasze miejsce (w przypadku mieszkańców). Powtórzony trzykrotnie znak ikonicznie obrazuje ludzi – zintegrowanych, działających wspólnie, żyjących obok siebie i zmierzających do wspólnego celu. Łączy ich jeden punkt/miejsce, którym jest Olkusz. Elementy zamykają się w półokręgu, co z kolei stanowi połowę litery O, ale również może być kojarzony z amonitem – symbolem Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na której leży Olkusz. Niewielkie koła mogą być również kojarzone z monetami – bitymi w królewskiej mennicy trojakami olkuskimi. Całość interpretowana jest również jako motyw ludowy, na kształt popularnych w Polsce regionalnych wycinanek, co z kolei jest ukłonem w stronę lokalności i poszanowania dla lokalnej tradycji, historii i kultury.

Co oznaczają poszczególne kolory wykorzystane w propozycji logo?

Kolor srebrny wykorzystany w przypadku hasła promocyjnego Srebrne Miasto oraz największego z elementów graficznych (stanowiącego analogię do górniczej kopaczki) to nawiązanie do górniczej przeszłości Olkusza, a więc jego historii i tradycji. Kolor czerwony i żółty (identyczne jak w herbie Olkusza) odzwierciedlają barwy miasta. Kolor granatowy to w powszechnej interpretacji kolor kojarzący się z takimi przymiotami lub sferami życia jak: nauka, praca, powaga, elegancja, porządek.

Z kim dotychczas zostało skonsultowane logo?

Na każdym etapie, zarówno podczas prac nad projektem logo, jak również po ich zakończeniu, koncepcja była szeroko omawiana w gronie specjalistów z różnych obszarów życia społecznego Olkusza. Opracowujący wspólne logo miasta pracownicy Biura Promocji i Informacji Publicznej o opinię poprosili miejscowych pracowników kultury, społeczników, artystów, grafików, naczelników kilku wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, kierownictwo oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Olkusz. Po osiągnięciu kompromisu i pozytywnej opinii tych osób ostateczna koncepcja została przedstawiona radnym miejskim z Komisji Kultury, Promocji i Ochrony zabytków, którzy wydali pozytywną opinię na temat propozycji logo. Do konsultacji projekt został przekazany wszystkim radnym, a otrzymane opinie również były pozytywne.

Czy planowane są konsultacje z mieszkańcami w sprawie logo?

Doświadczenia innych miast pokazują, że każde logo wzbudza dyskusję wśród mieszkańców i pojawiają się głosy zarówno przychylne, jak również te krytyczne. Z tego powodu istotne jest, aby logo zostało przedyskutowane nie tylko w gronie specjalistów, ale również mieszkańców, którzy chcieliby wyrazić własne uwagi, sugestie i propozycje związane z proponowanym projektem. Z tego powodu przewidziano otwarte spotkanie konsultacyjne 14 listopada 2016 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz. Osoby, które nie mogą w nim uczestniczyć, mają możliwość przesłać swoje uwagi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w temacie wiadomości wpisując słowo LOGO. Do tego czasu można też przesyłać własne propozycje, projekty, koncepcje.

Ile kosztowało logo miasta i czy Gmina poniesie koszty związane z jego wprowadzeniem?

Ze względu na to, że kilka lat wcześniej zlecono wykonanie logo, a pomimo poniesionych kosztów nie zostało ono nigdy wykorzystane, tym razem zdecydowano się na inną formę jego opracowania, która nie wiązałaby się z dużymi kosztami, a umożliwiła udział w jego tworzeniu większej ilości osób związanych z miastem. Dzięki otwartości, chęci dyskusji i woli wspólnego stworzenia znaku promocyjnego Olkusza, udało się to zrobić bez konieczności ponoszenia wydatków z budżetu gminy. Jeśli logo zostanie ostatecznie zaakceptowane, jego wprowadzanie będzie się odbywało sukcesywnie, czyli będzie ono umieszczane na kolejnych nowo powstałych ulotkach turystycznych, mapach, przewodnikach, plakatach informujących o wydarzeniach w Gminie Olkusz i innych materiałach promocyjnych. W przypadku kiedy pojawią się inne propozycje, również zostaną wspólnie omówione.