Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Gmina Olkusz złożyła właśnie wniosek na dofinansowanie projektu „Utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza w Olkuszu” do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Intensywne działania władz miasta w kierunku pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel to dla Olkusza szansa na uatrakcyjnienie oferty turystycznej, ale również edukacyjnej dla mieszkańców miasta i najbliższego regionu.

 

- Bardzo nam zależy na stworzeniu obiektu, który będzie łączył historię naszego miasta z nowoczesnymi technologiami. Mam ogromną nadzieję, że środki zewnętrzne przyczynią się do sfinalizowania tego zadania i Olkusz zyska piękny i atrakcyjny obiekt, który będzie chętnie odwiedzany przez mieszkańców i przyjezdnych – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Realizowane w ubiegłych latach prace budowlano-konserwatorskie doprowadziły do odsłonięcia i zabezpieczenia zabytkowych piwnic ratusza oraz wieży ciśnień pod olkuskim rynkiem. Niestety, podziemia nie są przystosowane do zwiedzania. Na opracowanie czekają też liczne zabytki znalezione podczas prac archeologicznych w obrębie ratusza. Projekt „Utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza w Olkuszu” przewiduje urządzenie w podziemiach ratusza nowoczesnej, multimedialnej trasy turystycznej, gdzie będą prezentowane najcenniejsze znaleziska archeologiczne oraz w ciekawy dla odbiorcy sposób zostanie przedstawiona historia Srebrnego Miasta oraz samego ratusza. W ramach projektu zostanie też poddanych konserwacji 277 najcenniejszych zabytków ruchomych, znalezionych podczas badań archeologicznych. Warto dodać, że udostępnienie podziemi ratusza do zwiedzania zakładają zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Długofalowym celem projektu jest wykorzystanie cennego zabytku dziedzictwa kulturowego, jakim są podziemia ratusza, do wzrostu atrakcyjności turystycznej Olkusza i rozwoju społecznego miasta.

Jeśli projekt przygotowany przez Biuro ds. Koordynacji Funduszy UE olkuskiego magistratu zyska akceptację i otrzyma dofinansowanie, to prace nad jego realizacją powinny się rozpocząć latem przyszłego roku i zakończyć w czerwcu 2019 roku. Wstępne koszty realizacji projektu oszacowano na 4,9 mln zł, z czego prawie 2 mln zł ma pochodzić z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Odkrycie podziemi olkuskiego ratusza było nie lada sensacją. Choć podziemia nie są na co dzień udostępnione do zwiedzania, budzą wielkie zainteresowanie mieszkańców i turystów odwiedzających Olkusz. Szacuje się, że rokrocznie podziemia ratusza zwiedza około 2000 osób. Są to uczestnicy akcji zwiedzania podziemi organizowanych przez Biuro Promocji i Informacji Publicznej przy okazji różnych wydarzeń (np. Dni Olkusza, Europejskie Dni Dziedzictwa), jak również grupy zorganizowane, które mają możliwość zwiedzania podziemi po uzyskaniu wcześniejszej zgody burmistrza.

Gotycki ratusz został wybudowany na olkuskim rynku na początku XV wieku. Był większy niż ratusz w Krakowie i uznaje się, że był jedną z większych tego typu budowli w Polsce. W ratuszu gościli dostojni goście odwiedzający miasto. Rozbiórka zniszczonego budynku ratusza zakończyła się w 1825 roku, a w 1905 roku na tym miejscu wybudowano ceglaną, neogotycką wieżę ciśnień rozebraną w latach 60.  XX wieku. Od 2011 roku były prowadzone badania archeologiczne ratusza w ramach projektu „Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki”, dofinansowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wkrótce po rozpoczęciu badań natrafiono na bardzo dobrze zachowane, okazałe mury piwnic ratusza z fragmentami sklepień oraz mury wieży ciśnień. Dlatego z myślą o rozwoju turystycznym miasta, doceniając kulturową wartość tego zabytku, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, władze miasta podjęły decyzję o docelowej adaptacji odkrytych piwnic ratusza na cele wystawiennicze. Oznaczało to konieczność odgruzowania piwnic, zabezpieczenia i częściowej rekonstrukcji ich murów i sklepień, a także wybudowania muru oporowego oraz płyty stropowej zabezpieczających zabytkową substancję.

 

Zdjęcia: Tomasz Witecki