Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Nowy rok szkolny za pasem, warto więc przyjrzeć się zmianom czekającym na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września. Tych jest wiele: od inwestycji w najbliższym otoczeniu szkół o wartości ponad 2,3 mln zł, przez kwestie organizacyjne związane z ustawowym zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków, po zmianę na stanowisku dyrektora Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu. Jednostką tą, zajmującą się obsługą ekonomiczno-administracyjną placówek edukacyjnych, od 1 września pokieruje Anna Kluczewska.

- Wielu uczniów wróci po wakacyjnej przerwie do odnowionych sal dydaktycznych. Dokładamy starań, aby poprawę komfortu pracy z najmłodszymi odczuli także nauczyciele oraz pracownicy obsługi. 1 września, w skutek nowelizacji ustawy o systemie oświaty, do szkół podstawowych pójdzie znacznie mniej sześciolatków niż rok temu. W niektórych szkołach nadal trwają nabory, także na konkretne podsumowanie tych zmian przyjdzie jeszcze czas. Jestem przekonany, że nowa dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu podoła nadchodzącym wyzwaniom – również tym, wynikającym z zapowiedzi reformy oświaty likwidującej gimnazja – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

Nowa dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji

Otwarty nabór na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zespołu Edukacji został ogłoszony pod koniec lipca. Do 16 sierpnia do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu wpłynęły 4 kandydatury spełniające wymagania formalne. 22 sierpnia odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami. Najlepiej zaprezentowała się Anna Kluczewska, nauczycielka zawodowych przedmiotów ekonomicznych i kierowniczka szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu.

Anna Kluczewska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, jednocześnie zaprezentowała się jako osoba posiadająca kompetencje pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na oferowanym stanowisku. Wykazała się dobrą znajomością przepisów z zakresu ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o samorządzie gminnym.

Nowa dyrektor SZE z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończyła także studium psychologii i pedagogiki oraz studia podyplomowe z przedsiębiorczości i zarządzania placówkami oświatowymi. Jej praca była wielokrotnie doceniana, w tym Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz dwukrotnie nagrodą Kuratora Oświaty.

Anna Kluczewska

Bogactwo inwestycyjne

W tym roku prowadzonych jest kilkadziesiąt inwestycji, których celem jest poprawa komfortu kształcenia w placówkach prowadzonych przez Gminę Olkusz. Dotyczą one zarówno prac w salach dydaktycznych, jak też w zapleczach dla administracji oraz najbliższego otoczenia placówek, w tym boisk czy obejść. Prace projektowe służą natomiast przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dla przyszłych inwestycji. Wzrost liczby przedszkolaków, wynikający ze zniesienia obowiązku szkolnego sześciolatków, wiązał się z koniecznością przygotowania dodatkowych pomieszczeń. Skutki nowelizacji ustawy o systemie oświaty przedstawione zostaną we wrześniu – po zakończeniu wszystkich naborów.

Łączna wartość 39 inwestycji realizowanych w placówkach oświatowych przekracza 2,3 mln zł. Oto ich zestawienie:

 1. Wykonanie audytów energetycznych dla Przedszkola Nr 8 i Przedszkola Nr 10 w Olkuszu.
 2. Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego tarasu zlokalizowanego od strony południowej budynku Przedszkola Nr 8 w Olkuszu.
 3. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu.
 4. Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu nr 10 w Olkuszu.
 5. Wymiana okien i drzwi balkonowych w Przedszkolu Nr 5.
 6. Oddzielenie przeciwpożarowe pomieszczeń Przedszkola od pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Braciejówce.
 7. Wymiana drzwi wewnętrznych w Przedszkolu Nr 10 w Olkuszu.
 8. Remont pomieszczenia obróbki wstępnej w Przedszkolu Nr 7 w Olkuszu.
 9. Remont schodów zewnętrznych Przedszkola w Zedermanie.
 10. Budowa instalacji mechanicznej wentylacji wyciągowej oraz wentylacji grawitacyjnej- nawiewnej w pomieszczeniach pomocniczych budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Jana Kantego 3 w Olkuszu.
 11. Remont schodów wejściowych do Przedszkola Nr 10.
 12. Przystosowanie i doposażenie sal w związku z pozostaniem w przedszkolach sześciolatków (Przedszkola nr 4, 9, 10, 13).
 13. Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Jana Kantego 5 w Olkuszu.
 14. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu.
 15. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: Nowoczesny Kompleks Sportowo-Rekreacyjny dla mieszkańców Centrum Olkusza-modernizacja płyty boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4.
 16. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla piłkochwytów wzdłuż ogrodzenia przy boisku sportowym wielofunkcyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Witeradowie.
 17. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy siłowni przy Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu oraz na terenie Dolinki w Olkuszu w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: Na sportowo od juniora do seniora.
 18. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gorenicach.
 19. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu – zadanie będzie realizowane do końca wakacji 2017 r.
 20. Ułożenie kostki brukowej na placu szkolnym w Witeradowie.
 21. Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kosmolowie.
 22. Remont świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 5.
 23. Wymiana balustrady schodowej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Olkuszu.
 24. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Osieku w ramach Budżetu Obywatelskiego - adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne.
 25. Remont kabin natryskowych i przebieralni w Szkole Podstawowej nr 5.
 26. Wykonanie prac związanych z renowacją trawy syntetycznej piłkarskiej na obiekcie Blisko Boisko zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu przy ul. Kosynierów 14.
 27. Remont sali w Szkole Podstawowej w Żuradzie.
 28. Remont sal w Szkole Podstawowej w Zawadzie.
 29. Remont studzienek kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej Nr 5.
 30. Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3.
 31. Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach.
 32. Remont w Szkole Podstawowej w Osieku.
 33. Remont tablicy bezpiecznikowej wraz z wymianą zabezpieczeń w Szkole Podstawowej w Zedermanie.
 34. Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sienicznie na potrzeby Przedszkola w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego pn. Dobry start dla naszych dzieci.
 35. Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu.
 36. Dostawa i montaż bramek piłkarskich na obiekcie Blisko Boisko zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Olkuszu przy ul. Kosynierów 14 w Olkuszu.
 37. Wykonanie projektu technicznego przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu.
 38. Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Braciejówka.
 39. Remont schodów zewnętrznych prowadzących na boisko przy Gimnazjum Nr 4.