Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

XX  sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2016 roku ( wtorek) o godz. 15.30  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i  Gminy Olkusz,  ul. Rynek 1.

 

PORZĄDEK  OBRAD

XX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 02 sierpnia 2016 roku – godz. 15.30

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przedstawienie porządku obrad XX sesji Rady.
 1. Przyjęcie protokołu z XIX  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 1. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej   w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks- Braciejówka – ETAP A.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na zadanie: „Budowa połączenia   drogowego między autostradą A4 i drogą krajową nr 94”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Olkusz.
 1. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.
 1. Zapytania i wolne wnioski.
 1. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.