Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

54 propozycje zadań zgłosili mieszkańcy w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2017. Już trzeci rok z rzędu to obywatele z Gminy Olkusz będą decydować, na co zostanie przeznaczona kwota 1,2 miliona złotych z gminnej kasy. Podobnie, jak w latach poprzednich, zaproponowane działania są bardzo zróżnicowane i dotykają różnych sfer aktywności. Są wśród nich zadania inwestycyjne, ale jest też sporo projektów kulturalnych i turystycznych. Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną teraz przeanalizowane przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Projekty można było zgłaszać do jednej z trzech pul. 700 tys. zł zostanie przeznaczonych na zadania powyżej 50 tys. zł do 100 tys. zł,  300 tys. zł na zadania  między 25 tys. zł a 50 tys. zł, z kolei 200 tys. zł na projekty, który wykonanie nie przekroczy 25 tys. zł. Wiemy już, że spośród 54 zadań – 22 to zadania do 100 tys. zł, 19 zadań do 50 tys. zł oraz 13 zadań do 25 tys. zł. Wśród nich znalazły się propozycje placów zabaw, remonty dróg, remonty szkół i innych obiektów gminnych, lodowisko, zajęcia z matematyki, zakup defibrylatorów, projekt turystyczny i wiele innych. 

- Zainteresowanie Budżetem Obywatelskim jest z roku na rok coraz większe, co tylko potwierdza, że obywatele chcą mieć wpływ na to, w jaki sposób wydawane są wspólne pieniądze. Wśród tegorocznych projektów zdecydowana większość wydaje się być nie tylko  potrzebna, ale niezmiernie interesująca. Dziękuję za zgłoszone projekty i już teraz zachęcam wszystkich do październikowego głosowania – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Do końca września wydziały Urzędu Miasta i Gminy Olkusz będą miały czas na analizę merytoryczną, po której będzie wiadomo, jakie projekty ostatecznie znajdą się na liście do głosowania.  Pełnego wykazu zadań można się spodziewać 14 października na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl i www.obywatelski.umig.olkusz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Głosy mieszkańcy będą oddawać między 17 a 28 października 2016 roku. Należy pamiętać, że głosować może każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz, który ukończył 16 rok życia. Głosujący może zaznaczyć maksymalnie 3 zadania, wybierając wagę każdego z nich, a więc głos oddany na zadanie wskazane na 1 miejscu będzie mnożony razy 3, na 2 miejscu razy 2, na 3 miejscu razy 1. Podobnie jak w poprzednich edycjach głosować będzie można poprzez: oddanie poprawnie wypełnionej karty do głosowania w ustalonych punktach do głosowania oraz wypełnienie karty przez internet.

 

Zwycięskie projekty poznamy do 10 listopada i zostaną one wprowadzone do budżetu Gminy Olkusz na 2017 rok.