Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Pora wiosenno-letnia sprzyja prowadzeniu remontów i nowych inwestycji. W trakcie realizacji jest obecnie kilkadziesiąt zadań finansowanych z budżetu Gminy Olkusz. Wśród nich są nowe drogi, remonty w szkołach i przedszkolach, a także modernizacje obiektów użyteczności publicznej. We wtorek komisja z burmistrzem Romanem Piaśnikiem dokonała odbioru technicznego czterech kolejnych inwestycji.

Całkowicie nowa droga powstała na ulicy Skalistej (równoległej do ulicy Podgrabie). Podbudowa i nakładka asfaltowa na długości całego pasa drogowego pozwoli mieszkańcom tamtej części miasta na komfortowy dojazd do posesji. Ulica Skalista została połączona z istniejącą nakładką na ulicy Zamkowej. Całość zadania kosztowała niespełna 80 tys. zł.

W Sienicznie odebrano trzeci etap budowy ulicy Słonecznej – od Malinowej Góry w kierunku DK 94. Kosztujące 21,5 tys. zł prace objęły korytowanie pasa drogowego, podbudowę oraz nakładkę asfaltową o szerokości 3,5 metra. Budowa tej drogi była konieczna, aby zapewnić mieszkańcom Sieniczna dobrą komunikację w tej części sołectwa. W obrębie ulicy Słonecznej zostanie wykonany w niedalekiej przyszłości jeszcze jeden, ostatni już etap prac.

50 tys. zł z gminnej kasy zostało przeznaczonych na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej nr 9 na Słowikach. Zadanie to znalazło się na liście zwycięzców tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, dzięki czemu wymieniono punktowo wymieniono trawę, uzupełniono granulat gumowy i zakupiono dwie nowe bramki.

Remontu wymagały również schody i podest przy Domu Przedpogrzebowym. Odpadające płytki stwarzały niebezpieczeństwo, dlatego zdecydowano się je wymienić na kostkę betonową. Koszt tego zadania wyniósł 15 tys. zł.

W ciągu najbliższych dni zostanie odebrana ul. Młyńska w Niesułowicach, gdzie również wykonano korytowanie, podbudowę i asfalt.

- Zapotrzebowanie na remonty i nowe inwestycje w Gminie Olkusz jest duże, ale oszczędności w wydatkowaniu gminnych pieniędzy pozwoliły nam wygospodarować fundusze na przeprowadzenie kolejnych z nich. Istotne jest to, aby zaspokoić potrzeby nie tylko mieszkańców miasta, ale również naszych sołectw. Dobrą praktyką jest etapowanie niektórych inwestycji, na przykład dróg, dzięki czemu stopniowo można zrealizować duże przedsięwzięcia – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. – Równolegle prowadzimy bardzo zróżnicowane zadania, co wymaga bardzo dobrej organizacji, ale efekty dają nam dużo satysfakcji.