Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Po raz kolejny na organizowanej w Krakowie Gali Chorwackiej została zaakcentowana współpraca z Olkuszem. O tym, że Srebrne Miasto jest przyjazne kulturze słowiańskiej, mogliśmy przekonać się wielokrotnie. Tym razem na zaproszenie od ambasador Republiki Chorwacji w Polsce Andrei Bekić, konsula honorowego Pawła Włodarczyka nasze miasto reprezentowali wiceburmistrz Bożena Krok oraz Zenon Krukowiecki – aktywny animator kultury słowiańskiej.

Gala Chorwacka

Uroczysta gala została zorganizowana z okazji 25. rocznicy odzyskania niepodległości Republiki Chorwacji i byłą ukoronowaniem VI Dni Chorwacji. W krakowskim Teatrze Słowackiego wystąpili znani na całych Bałkanach Goran Karan i zespół Vagabundo, a także zespół Prasłowianki, w którym występuje olkuszanin Zenon Krukowiecki. Dzięki jego zaangażowaniu w krzewienie kultury (przede wszystkim muzyki) bałkańskiej, w tym chorwackiej, olkuszanie mieli okazję kilkukrotnie wziąć udział w koncertach i imprezach poświęconym temu kręgowi kulturowemu. Zenon Krukowiecki podczas Gali Chorwackiej udowodnił naszym przyjaciołom z tego kraju, że ich dorobek muzyczny jest nam bliski. Ambasador i konsul honorowy otrzymali płyty z zarejestrowanym koncertem Słowianek w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, który odbył się w marcu, a także płytę Prasłowianek.

- Współpraca między Olkuszem a ambasadą Chorwacji i konsulatem układa się od kilku lat niezwykle pomyślnie, dlatego też naturalną konsekwencją wydaje się nawiązanie współpracy międzynarodowej. Pani ambasador wyraziła chęć przyjazdu do Olkusza, aby nawiązać bliższą współpracę między naszym miastem a Chorwacją – mówi Zenon Krukowiecki, członek zespołu Prasłowianki i aktywny działacz olkuski. Władze miasta również deklarują chęć kontynuowania współpracy, którą zapoczątkowały wydarzenia kulturalne. – Ogromnie doceniam wkład pana Zenona Krukowieckiego w działania na rzecz krzewienia kultury słowiańskiej w naszym mieście, a zainteresowanie koncertami i innymi wydarzeniami, w których miałem okazję uczestniczyć, jest tak duże, że nie ma wątpliwości co do tego, iż Olkusz jest miastem przyjaznym kulturze słowiańskiej – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Gala Chorwacka odbyła się pod honorowym patronatem Ministrów Spraw Zagranicznych obydwu państw – Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Chorwacji.