Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu zapadła decyzja dotycząca wystąpienia Gminy Olkusz ze Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Oznacza to w praktyce, że Gmina Olkusz od nowego roku zajmie się organizowaniem transportu zbiorowego na terenie miasta oraz sołectw. Wykonane analizy dowodzą, że dzięki tej decyzji komunikacja miejska będzie nawet o 1 mln zł tańsza, zachowując jednocześnie przynajmniej obecną jakość usług.

Oczekiwane oszczędności nie były jedynym argumentem, który przekonał radnych do zagłosowania „za” opuszczeniem przez Gminę Olkusz Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”. Od dłuższego czasu władze gminy podnosiły problem niewystarczającego zaangażowania zarządu Związku w kwestie dotyczące mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz. W ostatnich miesiącach Gmina Olkusz, mimo wyrażonego sprzeciwu i apelu o wypracowanie zadowalającego wszystkie strony kompromisu, głosami przedstawicieli pozostałych gmin: Bolesławia, Klucz oraz Bukowna, została zmuszona do zwiększenia dopłat na rzecz Związku. W prawie dwudziestoletniej historii Związku nie zdarzyło się, aby głos którejkolwiek z gmin został w podobny sposób zlekceważony.

Ponadto, w Zarządzie ZKG „KM” swoich reprezentantów mają mieszkańcy Klucz oraz Bukowna, a mieszkańcom Gminy Olkusz tego prawa odmówiono. Biorąc pod uwagę fakt, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest reprezentant Bolesławia, okazuje się, że tylko Gmina Olkusz nie ma swojej reprezentacji w najważniejszych strukturach administracyjnych Związku. Ten niesprawiedliwy dla mieszkańców Gminy Olkusz układ znalazł swoje przełożenie na nową taryfę biletową, zaproponowaną przez Zarząd ZKG „KM”. Zakładała ona, że mieszkańcy terenów wiejskich Gminy Olkusz będą mieli o 50% droższe bilety niż mieszkańcy pozostałych gmin i miasta Olkusza.

- Nie możemy pozwalać na to, aby mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz, w największym stopniu finansujący komunikację w ramach Związku, mieli najmniejszy wpływ na jej funkcjonowanie. Najpierw pozostałe gminy odmawiają Gminie Olkusz prawa decydowania o własnym budżecie, podnosząc nam wysokość wpłaty o 400 tys. zł, następnie odmawia się nam wskazania własnego przedstawiciela do Zarządu, mimo, że pozostałe gminy swoich przedstawicieli na najwyższych stanowiskach ZKG „KM” mają, aby w końcu proponować taryfę biletową niekorzystną dla mieszkańców sołectw Gminy Olkusz. Niestety, obecne zapisy statutu dają takie prawo pozostałym gminom, które nie muszą liczyć się z naszym głosem. Nie mogę godzić się na to, aby nasza rola ograniczała się wyłącznie do finansowania Związku, bez prawa do decydowania, na co te pieniądze są przeznaczane – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

O udostępnienie najważniejszych informacji dotyczących funkcjonowania Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” burmistrz Roman Piaśnik wnioskował w Zarządzie Związku od marca. Odpowiedzi albo nie były udzielane, albo przekazywano informacje szczątkowe, które nie pozwalały na rzetelną ocenę sposobu wydatkowania pieniędzy publicznych. Tym samym Zarząd postępował wbrew zapisom statutu Związku, mówiącym wprost, że „każda z Gmin członków Związku ma prawo kontrolowania prowadzonej przez Związek działalności”. Odmawiając Gminie Olkusz prawa dostępu do podstawowych danych, ograniczana jest możliwość sprawowania przez Gminę Olkusz kontroli nad działalnością Związku.

Co dalej z komunikacją miejską w Olkuszu?

Organizowana przez Gminę Olkusz komunikacja miejska będzie funkcjonować bez zakłóceń, a mieszkańcy nie muszą obawiać się pogorszenia jakości usług. Zostanie utrzymana obecna liczba kursów. Planowana jest jednak ich optymalizacja poprzez maksymalne ograniczenie pustych przejazdów oraz dostosowanie wielkości pojazdów do obciążenia linii. Bilety nie będą droższe, a wszystkie obecnie obowiązujące zniżki zostaną zachowane. Już teraz trwają rozmowy dotyczące rozszerzenia pakietu zniżek, m.in. dla posiadaczy Karty Seniora i Karty Dużej Rodziny .

- Gwarantuję wszystkim pasażerom, że jedyne zmiany w komunikacji miejskiej, jakie odczują, będą zmianami na korzyść. Nie zamierzam likwidować komunikacji, co jest absurdalnym argumentem osób, którym obecne nadużycia wobec Gminy Olkusz nie przeszkadzają. Konieczne jest wprowadzenie pełnej jawności jej organizacji, optymalizacji kursów i likwidacji zbędnych kosztów oraz przerostu zatrudnienia. Występując ze Związku przywracamy Gminie Olkusz prawo do samodzielnego decydowania o wprowadzaniu kolejnych zniżek, bez konieczności pytania o zgodę pozostałych gmin. Chcę jednak z nimi współpracować, aby utrzymać obecne kursy międzygminne. Jestem otwarty na propozycje i wierzę, że będzie wola wypracowania optymalnych rozwiązań. Dotychczas koszt przewozów międzygminnych nie był sprawiedliwy dla wszystkich i to również ma szansę się zmienić – komentuje burmistrz.

Trwają analizy różnych wariantów organizacji transportu publicznego przez Gminę Olkusz. Możliwe jest np. utworzenie biura, które zajmie się wyłącznie kwestiami dotyczącymi publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Z uwagi na fakt, że obecni pracownicy Urzędu będą mogli zająć się obsługą administracyjną, w tym prawną oraz dotyczącą kwestii zamówień publicznych, przewidywane są znaczne oszczędności w kosztach stałych funkcjonowania komunikacji – przede wszystkim w wynagrodzeniach pracowników. Dotychczas ponad 60% tych kosztów finansowane było z budżetu Gminy Olkusz.

Najważniejszym zadaniem będzie wybór operatora lub operatorów poszczególnych kursów, jednak będzie to możliwe po stworzeniu podstawowych struktur organizacyjnych komunikacji miejskiej w Urzędzie. Prace już trwają, dlatego dalsze kroki powinny zostać podjęte niebawem. Do rozwiązania pozostanie także kwestia placu przy Supersamie, który stanowi majątek ZKG „KM” i do którego – zgodnie z obecnymi zapisami w statucie – Gmina Olkusz nie ma praw. Jest to jednak punkt statutu Związku kwestionowany pod względem zgodności z aktualnie obowiązującym przepisami wyższego rzędu.

Wystąpienie ze Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” przywróci Gminie Olkusz prawo do samodzielnego organizowania publicznego transportu zbiorowego, a tym samym możliwość kontroli wydatkowania pieniędzy publicznych oraz faktyczny wpływ na jakość usług związanych z transportem zbiorowym.