Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Znamy już projekt łańcucha, który zgodnie z wolą radnych, będzie niebawem stanowił insygnium władzy burmistrza Olkusza. Wprowadzenie symbolicznego łańcucha zostało zaproponowane i jednogłośnie uchwalone przez Radę Miejską w ubiegłym roku przy okazji zmiany statutu Miasta i Gminy Olkusz.

Dotychczas reprezentacyjne łańcuchy nosili jedynie przewodniczący Rady Miejskiej oraz naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego. Z propozycją wykonania łańcucha burmistrza wystąpiła przeszło rok temu grupa olkuskich rajców. - Jestem bardzo zadowolony z tego, że Olkusz znajdzie się wreszcie wśród miast, w których burmistrz podczas najważniejszych uroczystości zakłada insygnium w postaci łańcucha. Na etapie wprowadzania zmian w statucie radni byli jednomyślni co do tego pomysłu – mówi Ryszard Ryza, radny gminny i przewodniczący Komisji Statutowej.

Projekt autorstwa uznanego w środowisku nie tylko olkuskim artysty – prof. Stanisława Jakubasa, pozytywnie zaopiniowała Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z nim łańcuch będzie się składał z 29 ogniw oraz zawieszenia – medalierskiej formy herbu miasta. Ogniwa mają kształt zbliżony do czworoboków. Na ośmiu z nich umieszczono graficzne odniesienia do historii miasta, a na pozostałych – oprócz nazwy miasta, wypisano nazwy wszystkich sołectw w gminie. Łańcuch ma zostać wykonany z metalu w kolorze srebrnym, a jego wybrane elementy zostaną pozłocone. Zgodnie z przeznaczeniem, łańcuchy burmistrzowskie w Polsce zakładane są podczas szczególnie ważnych uroczystości miejskich. W przypadku Olkusza mogą to być uroczyste sesje Rady Miejskiej, podejmowanie wybitnych gości, imprezy z udziałem mieszkańców miasta – obchody świąt i rocznic państwowych oraz innych szczególnie ważnych wydarzeń mających miejsce w Olkuszu, regionie, kraju oraz za granicą. Łańcuch może być używany także na pozostałych sesjach Rady Miejskiej.

Nad kwestią wykonania łańcucha dyskutowali już radni w ramach Komisji Praworządności, którzy pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały ustanawiającej insygnia burmistrza Olkusza. Zanim trafi ona pod obrady całej Rady Miejskiej, opinię wyda jeszcze Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków.

– Wiele miast w Polsce, mniejszych i większych, przyjęło tego typu insygnium władzy i jeśli jest taka wola, aby również burmistrz Olkusza reprezentował miasto podczas podniosłych wydarzeń w łańcuchu, to ja oczywiście się z tym zgadzam. Tym bardziej, że zostanie już w naszym mieście przez wiele pokoleń, symbolizując nie tylko bogatą historię, ale również ciągłość władzy – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia insygnium Miasta i Gminy Olkusz w postaci Łańcucha Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz zasad jego używania nie oznacza, że insygnium zostanie wykonane w najbliższym czasie. Zgodnie z zapowiedzią, wycena łańcucha oraz jego przygotowanie nastąpią wówczas, gdy zostaną wygospodarowane pieniądze na ten cel.

Projekt łańcucha