Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wysoka cena oraz niska jakość wody – te dwa zarzuty pod adresem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powtarzane są przez mieszkańców najczęściej. Problem dotyczy nie tylko Gminy Olkusz, ale także pozostałych gmin, będących udziałowcami w PWiK Sp. z o.o.: Klucz, Bolesławia oraz Bukowna. Dlatego olkuscy samorządowcy chcą wystąpić z inicjatywą włączenia pozostałych rad gmin w aktywną dyskusję o problemach związanych z wodą.

W czasie ubiegłotygodniowej Komisji Rozwoju i Gospodarki Miejskiej odbyła się kilkugodzinna dyskusja o funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu. Zarząd Wodociągów odpowiadał na szczegółowe pytania radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli, którzy poruszali kwestie dotyczące cen wody i odbioru ścieków, jakości wody oraz konsekwencji finansowych projektu „Porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy”.

Jednym z końcowych wniosków, przyjętym przez Komisję Rozwoju i Gospodarki Miejskiej jednomyślnie, było umocowanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu do wystąpienia do rad gmin: Bukowno, Bolesławia i Klucz z propozycją utworzenia międzygminnego zespołu radnych, którzy mieliby szansę wspólnie porozmawiać o obecnej sytuacji wodno-ściekowej na terenie obsługiwanym przez PWiK.

- Dziękuję radnym za tę inicjatywę i całkowicie ją popieram. Spotykałem się bowiem z zastrzeżeniami, że Gmina Olkusz zatwierdza taryfę za wodę i ścieki samodzielnie, nie pozostawiając przedstawicielom innych gmin wyboru w tym zakresie. Sam zapewniłem Przewodniczącego Rady Miejskiej o pełnej współpracy oraz zwróciłem się dodatkowo z apelem, aby inicjatywa utworzenia międzygminnego zespołu radnych została podjęta jak najszybciej – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W tym roku dyskusja na temat cen wody i ścieków rozpoczęła się znacznie wcześniej, niż odbywało się to dotychczas. Prognozy przedstawione przez Wodociągi nie pozostawiają bowiem wątpliwości: planowany jest kolejny wzrost cen wody oraz ścieków. Ostatnią podwyżkę udało się zniwelować m.in. dopłatami z budżetów poszczególnych gmin, choć też nie wszystkie się zdecydowały na ten krok. Olkuscy samorządowcy liczą na to, że wcześnie podjęte działania pomogą ochronić mieszkańców przed kolejnymi podwyżkami.

W interesie wszystkich – zarówno władz samorządowych, jak też mieszkańców – leży to, aby zespół, którego powołanie zaproponowali radni, dysponował odpowiednio długim czasem na solidną analizę i zaproponowanie konkretnych działań. Mieszkańcy wszystkich gmin mają prawo oczekiwać od swoich wybrańców odpowiedzialnego reprezentowania ich interesów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu.