Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przedstawione przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prognozy opłat za wodę i ścieki na 2017 rok zakładają kolejną podwyżkę cen wody i ścieków. Burmistrz Roman Piaśnik zobowiązał olkuskie Wodociągi  do przedstawienia prognozy z większym wyprzedzeniem, niż to miało miejsce w poprzednich latach. Zdaniem włodarza, sytuacja jest na tyle poważna, że wymaga zdecydowanych działań już teraz, a nie w drugiej połowie roku.

- Rozumiem skargi i zarzuty mieszkańców w całej rozciągłości. Niezadowolenie wynika zarówno z cen wody, jak również jej ciągłego chlorowania. Woda jest droga, a wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze droższa. Dla gminy to też poważny problem, bo kwota dopłat do wody z naszego budżetu jest szacowana przez Wodociągi na ponad 5 milionów zł. Przecież to też są pieniądze mieszkańców, z ich podatków – komentuje Burmistrz Roman Piaśnik.

Podczas kilkugodzinnego spotkania w olkuskim magistracie władze Olkusza, radni, przewodniczący osiedli, sołtysi i grupa mieszkańców dyskutowali nad prognozą przedstawioną przez zarząd Wodociągów. Obliczeń dokonano na postawie danych szacunkowych, i – jak zapewniali przedstawiciele PWiK sp. z o.o. – we wrześniu, czyli w chwili przedstawienia właściwej propozycji taryfy, ulegną one jeszcze zmianie. Wstępnie wiemy jednak, że ceny dostawy wody w przyszłym roku wzrosną (zgodnie z taryfą) w przypadku gospodarstw domowych z 5,86 zł za m3 netto do 6,56 zł za m3 netto. Stawka za odbiór ścieków również zmieni się z 9,43 zł netto za m3 na 10,18 zł za m3.

W grudniu ubiegłego roku Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwałę, na mocy której mieszkańcy Gminy Olkusz w 2016 r. płacą obniżone stawki w stosunku do wskazanych powyżej o 0,25 zł netto dla 1 m3 wody oraz 2,49 zł netto dla 1 m3 ścieków. Na tę dopłatę w 2016 r. z budżetu gminy przeznaczone zostaną 3 mln zł. Dzięki temu mieszkańcy nie odczuli wprowadzonych przez wodociągi podwyżek. Z prognoz wodociągów wynika, że w przyszłym roku dopłata musiałaby wynieść ponad 5 mln zł.

- Gmina Olkusz w ubiegłych latach źle zabiegała o swoje interesy i co do tego nie mam już żadnych wątpliwości. Kolejne zmiany umów z Wodociągami sprawiały, że Gmina Olkusz – największy udziałowiec w przedsiębiorstwie – ma taki sam głos w najistotniejszych dla przedsiębiorstwa sprawach jak przedstawiciele innych gmin. W wyniku złych decyzji, ponad 64% kapitału zakładowego Olkusza nie daje mi narzędzi prawnych, aby w pojedynkę wymusić na Wodociągach podejmowanie działań oszczędnościowych. Nie mam też wpływu na skład zarządu. W ubiegłych latach Gmina Olkusz go utraciła. Dziś apeluję o pomoc do Rady Miejskiej w Olkuszu oraz przedstawicieli pozostałych gmin, ponieważ na ciągłych podwyżkach cierpią mieszkańcy. Wysoka dopłata do cen wody i odbioru ścieków najprawdopodobniej odbije się negatywnie w środkach przeznaczonych na inwestycje gminy – mówi Burmistrz Roman Piaśnik.

W dyskusji poruszony został również temat amortyzacji środków trwałych przedsiębiorstwa oraz realizacji efektu ekologicznego w zakresie dokonywanych przyłączeń do kanalizacji. Obie kwestie będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanej przez wodociągi taryfy.

W podsumowaniu dyskusji radni Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej wyrazili poparcie dla działań Burmistrza w prowadzeniu działań mających na celu zwiększenie znaczenia Gminy Olkusz w PWiK sp. z o.o. oraz ZKG „KM”. W przyszłości,  a nie rzadziej niż raz na kwartał, będą odbywały się kolejne spotkania z Wodociągami, o których będziemy na bieżąco informować.

Nagranie audio z posiedzenia ostatniej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej dostępne jest do odsłuchania: http://umig.olkusz.pl/ftp/komisja_rozwoju_13_04_2016.mp3