Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Rodziny spełniające określone w ustawie wymogi mogą już składać wnioski w ramach programu rządowego „Rodzina 500+”. W Olkuszu instytucją koordynującą program jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Formularze wniosków wydawane są w:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15c
  • Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1
    w godzinach: poniedziałki 7:00-17:00, w pozostałe dni 7:00-15:00

Gdzie złożyć wniosek?

- Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olkuszu al. 1000-lecia  15c w wersji papierowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.  E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Kilka ważnych terminów

  • 1 kwietnia 2016 r. – od tego dnia można składać wnioski. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj.  w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata nastąpi z odpowiednim wyrównaniem, w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
  • Od 1 lipca 2016 r. – Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku (bez wyrównania za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r.).
  • 1 rok – decyzja o przyznaniu  pierwszego świadczenia jest ważna 1 rok do dnia 30 września 2017 r. Na kolejny okres będzie trzeba złożyć wniosek ponownie od dnia 1 sierpnia danego roku.

Wypłaty

Świadczenie będzie wypłacane niezwłocznie po wydaniu decyzji administracyjnej w sposób dogodny dla rodziny: przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

Dla kogo pieniądze?

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  program „Rodzina 500 +” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzina z dochodem na osobę poniżej 800 zł netto, lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko.