Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

- Kochajmy naszych artystów! - tymi, owacyjnie przyjętymi słowami burmistrz Roman Piaśnik zwieńczył wystąpienie otwierające galę Olkuskiej Nagrody Artystycznej za rok 2015. Wkrótce potem wyłonionym przez Kapitułę laureatom wręczył statuetki będące dowodami uznania dla dorobku związanych z naszym miastem twórców i dla dokonań lokalnych animatorów kultury. W sobotni wieczór 12 marca br. na scenie sali widowiskowej olkuskiego MDK statuetkami tymi uhonorowani zostali: artysta metaloplastyk Jacek Włodarczyk oraz reżyserzy teatralni i inicjatorzy wielu różnorodnych artystycznych przedsięwzięć Agnieszka Grabowska i Maciej Nabiałek.

Ozdobione foyer Miejskiego Ośrodka Kultury

Zanim przybyli na uroczystość olkuszanie poznali werdykt Kapituły ONA, już w holu oraz foyer Miejskiego Domu Kultury mieli okazję zobaczyć prezentacje zdradzające artystyczne pasje tegorocznych laureatów. Jako pierwsza ich oczom ukazała się wystawa wykonanych z metalu rzeźb autorstwa Jacka Włodarczyka.

Foyer z ekspozycją

Kolejną w drodze do sali widowiskowej niespodzianką były zwisające z sufitu kartki ze zdjęciami i opisami członków zespołów artystycznych kierowanych przez Agnieszkę Grabowską i Macieja Nabiałka. Pomiędzy gośćmi spacerowały tajemnicze postacie z projektów grupy teatralnej „Glutaminian Sodu”, rzecz jasna wyreżyserowanych przez dwoje tegorocznych laureatów ONA.

Foyer z ekspozycją

Gdy już publiczność wygodnie zasiadła w fotelach salę widowiskową spowiły ciemność, a ze sceny dobiegły dźwięki bębnów. To zespół „uataHA! drums” pod kierunkiem Agnieszki Grabowskiej dał gościom gali próbkę swych talentów.

Publiczność

Po tym muzycznym wstępie prowadząca galę Beata Soboń, kierownik Działu Artystycznego MOK, zaprosiła na scenę burmistrza Romana Piaśnika. Jego wystąpienie przypomniało zgromadzonym, jak znaczącą rolę odgrywają twórcy oraz animatorzy kultury w społeczeństwie. Olkuska Nagroda Artystyczna jest zdaniem burmistrza przede wszystkim formą uhonorowania, ale też promocji związanych z naszym miastem, wybitnie utalentowanych i zaangażowanych w życie lokalnej wspólnoty ludzi.

Burmistrz Roman Piaśnik

Laureatów, spośród rokrocznie zgłaszanych kandydatur, wyłania Kapituła ONA. W jej skład od 2006 r. wchodzą dotychczasowi nagrodzeni w kategoriach: za całokształt twórczości i dla animatora kultury oraz po jednej osobie wskazanej przez burmistrza i przewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej. Po przemówieniu burmistrza przewodnicząca Kapituły Halina Barańska-Flak odczytała protokół o wyłonieniu laureatów i dla tych, którzy jeszcze nie wiedzieli wszystko stało się jasne.

Przewodnicząca kapituły

Jako pierwszy statuetkę ONA za całokształt osiągnięć twórczych z rąk burmistrza Romana Piaśnika odebrał Jacek Włodarczyk. Parę zdań podziękowań wygłoszonych przez powszechnie znanego i darzonego takąż sympatią laureata kilkakrotnie wywołało salwy śmiechu, ale też ugruntowało przekonanie o jego skromności. Sam siebie określa mianem kowala, podkreśla brak artystycznego wykształcenia, jednak każdy kto widział jego prace nie ma wątpliwości, iż są to dzieła sztuki.

Jacek Włodarczyk odbiera nagrodę

Jacek Włodarczyk nie ogranicza się wyłącznie do produkcji kutych przedmiotów codziennego użytku, lecz nadaje im fantastyczne, częstokroć inspirowane przyrodą formy, a także tworzy rzeźby. Popularyzuje tę sztukę m.in. podczas Turniejów Rycerskich na zamku w Rabsztynie, gdzie turyści mogą podziwiać jego pracę przy mini kuźni. Podwórze Centrum Kultury MOK w Olkuszu zdobi rzeźba podarowana przez Jacka Włodarczyka po wystawie jego prac w pobliskim pawilonie. Ma też swoją mini galerię przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego. Warto to miejsce odwiedzić.

Jacek Włodarczyk przemawia

Razem na scenę zaproszeni zostali laureaci w kategoriach dla animatora kultury oraz dla młodego twórcy. Jakże mogłoby być inaczej, skoro Agnieszka Grabowska i Maciej Nabiałek ściśle ze sobą współpracują i współtworzą artystyczne projekty od wielu lat. To z nimi każdy w Olkuszu kojarzy grupę „Glutaminian Sodu”, cieszące się ogromną popularnością „Olkuskie Noce Teatru”, czy wreszcie happeningi długo po ich realizacji w naszym mieście wspominane.

Nagrodzeni Agnieszka Grabowska i Maciej Nabiałek odbierają statuetkę od burmistrza

Ponadto „Gluty”, jak sami siebie z przymrużeniem oka nazywają, swymi popisami cyrkowymi uświetniają Dni Olkusza i inne imprezy, a jakby komuś jeszcze było mało, to już całkiem na poważnie prowadzą edukacyjne zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży. Jest jeszcze zespół bębniarski „uataHA! Drums”, nie tylko koncertujący, ale też realizujący warsztaty i ubarwiający wiele wydarzeń kulturalnych - to jednak już wyłączne dziecko Agnieszki Grabowskiej. Oboje laureaci nie ustępują skromnością Jackowi Włodarczykowi, stąd w ramach podziękowań za nagrody poprosili o dołączenie do nich na scenie członków obu zespołów. Odbyło się to rzecz jasna oryginalnie. Oprawione w ramy wizytówki współtwórców sukcesów Agnieszki Grabowskiej i Macieja Nabiałka zjeżdżały na linkach nad scenę spod sufitu.

Nagrodzeni dziękują za nagrodę

Dopełnieniem prezentacji trojga laureatów były poświęcone im filmy, wyświetlone na kinowym ekranie. Artystycznych wrażeń dostarczyły nagrodzonym oraz zgromadzonej w MDK publiczności występy: potrafiącej grać nawet na blacie stołu grupy „uataHA! Drums” z udziałem Agnieszki Grabowskiej,

Występ na blacie stołu

zaprzyjaźnionego z „Glutaminianem Sodu” Teatru Tańca „Actus Animi” z Wolbromia

Sekcja taneczna z Wolbromia

oraz wokalno-instrumentalnego zespołu w składzie: Dorota Stachowicz-Mączka (śpiew, gitara), Michał Mączka (skrzypce) i Marcin Wiercioch (akordeon).

Dorota Stachowicz-Mączka (śpiew, gitara), Michał Mączka (skrzypce) i Marcin Wiercioch (akordeon)

Tradycyjnie zaprezentowana została też wspólna karykatura laureatów wykonana podczas gali przez Jacka Majcherkiewicza, laureata Olkuskiej Nagrody Artystycznej.

Karykatura

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości zaproszeni zostali na rokrocznie towarzyszący galom ONA tort. Słodki poczęstunek między gości dzielili laureaci, do których zaraz potem ustawiły się kolejki gratulujących, wręczających kwiaty oraz upominki. Długo jeszcze trwały rozmowy, wspomnienia i zabawne anegdoty opowiadane przez nagrodzonych otaczającym ich znajomym.

Tort, dzielony przez laureatów nagrody

Laureaci poprzednich edycji Olkuskiej Nagrody Artystycznej:

 • w 2001 r.:
  Stanisław JAKUBAS – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Adam BIEŃ – w kategorii dla młodego twórcy,
 • w 2002 r.:
  Jacek TASZYCKI – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Artur GOTZ – w kategorii dla młodego twórcy,
 • w 2003 r.:
  Stanisław STACH – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Monika GĘBALA – w kategorii dla młodego twórcy,
 • w 2004 r.:
  Stanisław WYWIOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Karolina HEIN – w kategorii dla młodego twórcy,
  Anna KAJDA – w kategorii dla animatora kultury,
 • w 2005 r.:
  Jerzy KANTOROWICZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Łukasz JAROSZ – w kategorii dla młodego twórcy,
  Wiesław BARAN – w kategorii dla animatora kultury,
 • w 2006 r.:
  Olgerd DZIECHCIARZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Stanisława SZAREK – w kategorii dla animatora kultury,
 • w 2007 r.:
  Anna PIĄTEK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Wojciech BAJER – w kategorii dla młodego twórcy,
  Olga ŚLADOWSKA – w kategorii dla animatora kultury,
 • w 2008 r.:
  Zofia ROLA – WYWIOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Agnieszka ŻELEZIK – w kategorii dla młodego twórcy,
  Jolanta SKAWIŃSKA – w kategorii dla animatora kultury,
 • w 2009 r.:
  Irena WŁODARCZYK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Sławomir ELSNER – w kategorii dla młodego twórcy,
  Jacek SYPIEŃ – w kategorii dla animatora kultury,
 • w 2010 r.:
  Edward FRĄCZEK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Przemysław KANIA – w kategorii dla młodego twórcy,
  Jerzy ROŚ – w kategorii dla animatora kultury,
 • w 2011 r.:
  Barbara SUDOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Szymon TOMSIA – w kategorii dla młodego twórcy,
  Piotr DUDEK – w kategorii dla animatora kultury,
 • w 2012 r.:
  Zenon KRUKOWIECKI – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Piotr SKRZYNECKI – w kategorii dla młodego twórcy,
  Mariusz POŁEĆ – w kategorii dla animatora kultury,
 • w 2013 r.:
  Jacek MAJCHERKIEWICZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Magdalena MĄCZKA – w kategorii dla młodego twórcy,
  Marek PIENIĄŻEK – w kategorii dla animatora kultury,
 • w 2014 r.:
  Adam SOWULA – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,
  Mateusz JURCZYK – w kategorii dla młodego twórcy,
  Halina BARAŃSKA – FLAK – w kategorii dla animatora kultury.

Prawo zgłaszania kandydatów do Olkuskiej Nagrody Artystycznej przysługuje: radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, stowarzyszeniom, instytucjom kultury, szkołom artystycznym, środowisku twórczemu lub grupom osób z danego środowiska twórczego.