Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

List otwarty dostępny również w postaci dokumentu PDF.

Olkusz, 9.02.2016 r.

Sz. P. Alfred Szylko

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Kluczewska 4, Olkusz

W imieniu własnym oraz wszystkich Mieszkańców Gminy Olkusz, zwracam się do Pana z żądaniem wyjaśnienia przyczyn skażenia wody pitnej w Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu, o którym w dniu 8 lutego 2016 r. w specjalnym komunikacie informował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy pewnej wiedzy dotyczącej zaistniałej sytuacji.

Źle się stało, że doszło do tego zdarzenia i nie wykluczam możliwości poinformowania prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a konkretnie narażenia mieszkańców Gminy Olkusz na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia.

Zarówno Gmina Olkusz, jak i pozostałe trzy gminy obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, zostały postawione w dramatycznej sytuacji i chcę wiedzieć, na ile można było zaradzić temu zdarzeniu wcześniej. Jako burmistrz prawie 50-tysięcznej gminy pragnę jednocześnie wyrazić opinię, że sytuacja ta wymaga dokładnej analizy i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Cieszę się, że sytuacja została już opanowana i zgodnie z dzisiejszym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego woda jest już przydatna do spożycia. Chcę jednak wiedzieć, czy reprezentowane przez Pana Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu ma zamiar w jakiś sposób zrekompensować mieszkańcom straty finansowe, jakie ponieśli w związku z omawianym problemem. Jak dla mnie, ale również Mieszkańców, którzy zgłaszają do mnie swoje rozczarowanie, jest to kolejny, argument, że zmiany w PWiK sp. z o.o. są konieczne i będę się ich domagał.

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik