Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Radni spotkali się na wniosek sześciu radnych: Janusza Dudkiewicza, Jerzego Kwaśniewskiego, Wojciecha Wadasa, Ewy Kiełtyki, Ryszarda Ryzy i Jana Kucharzyka. Grupa rajców zwróciła się o zwołanie sesji, w argumentacji podając, iż obecny podział na cztery kluby wymaga zmian w prezydium.Pierwsze głosowanie przyniosło odwołanie dotychczasowej przewodniczącej - Małgorzaty Bień ilością głosów 11 za i 8 przeciw. Zgłoszono dwóch kandydatów na nowego przewodniczącego - Jana Kucharzyka i Wojciecha Panka. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych (w poprzednim było ich 19) i nie przyniosło ono rozstrzygnięcia, ponieważ na każdego z kandydatów głos oddało po 10 radnych.

Po przerwie została podjęta decyzja, że Rada Miejska spotka się ponownie, najpewniej w przyszłym tygodniu.