Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

XIV sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 5 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1.

PORZĄDEK OBRAD
XIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 5 lutego 2016 roku – godz. 15.00

  1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w komisjach Rady.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zamkniecie sesji Rady Miejskiej w Olkusz.