Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE 

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie sprostowania treści obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Małopolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 459 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)  w związku z art. 113 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t. z późn. zm.) Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie podaje do publicznej wiadomości sprostowanie treści obwieszczenia z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Małopolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 6 listopada 2014 r. w okręgu wyborczym nr 1.

Prawidłowy wiek oraz miejsce zamieszkania kandydata nr 6 z listy nr 4

KW PLATFORMA OBYWATELSKA:

6. DUDA Halina Józefa, wiek 59 lat, zam. Dulowa

Przewodniczący

Wojewódzkiej  Komisji Wyborczej

w Krakowie

SSA Tomasz Szymański