Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Tytułowa myśl Ludwika Hirszfelda była hasłem przewodnim tegorocznych miejsko-gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w miniony piątek w wyróżniającym się wynikami nauczania Gimnazjum nr 3 im. Aleksandra hrabiego Fredry w Olkuszu.

 

Dzień Edukacji Narodowej 2012 w Olkuszu

 

Do sentencji tej nawiązała dyrektor Gimnazjum nr 3 Bożena Krok, podkreślając obecność na uroczystości pedagogów nagradzanych tego dnia za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Wśród witanych przez nią gości byli przedstawiciele posłów Lidii Gądek i Jacka Osucha, władz samorządowych z burmistrzem Dariuszem Rzepką i przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Kucharzykiem, olkuskich placówek oświatowych, instytucji kultury, miejsko-gminnych jednostek organizacyjnych, nauczycielskich związków zawodowych, duchowieństwa oraz Rady Rodziców Gimnazjum nr 3.

 

Dzień Edukacji Narodowej 2012 w Olkuszu

 

Wymierne efekty pracy olkuskich nauczycieli podkreślił podczas oświatowego święta burmistrz Dariusz Rzepka. - Wyniki testów naszych szkół podstawowych i gimnazjów wyróżniają się na tle średnich powiatowych i wojewódzkich. Dziękując za dotychczasowe sukcesy życzę, by w tym roku szkolnym i następnych latach również Państwu, a także i nam nie brakowało kolejnych powodów do satysfakcji i dumy. Na wyniki te, oprócz pracy dydaktycznej, istotny wpływ ma związana z nią atmosfera. Dlatego życzę też Państwu w tym dniu, byście nie ustawali w tworzeniu w olkuskich szkołach wspólnot dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów, by wszyscy dobrze czuli się w naszych placówkach oświatowych i tym chętniej angażowali się w ich działalność – powiedział burmistrz Dariusz Rzepka. Pozdrowił też wszystkich od nieobecnego z powodu choroby, odpowiedzialnego za sprawy oświaty zastępcy burmistrza Włodzimierza Łysonia. Bukiet kwiatów – symbol uznania dla nauczycielskiej pracy burmistrz Olkusza złożył na ręce dyrektor Bożeny Krok.

 

Dzień Edukacji Narodowej 2012 w Olkuszu

 

Podziękowania, gratulacje, życzenia i kwiaty przekazali tego dnia pracownikom oświaty liczni zaproszeni goście.
Obchodom Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie towarzyszyło wręczenie Nagród Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dla nauczycieli, którzy w minionym roku szkolnym wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami zawodowymi. Tym razem powołana w celu weryfikacji wniosków komisja wyłoniła 21. laureatów. Dyplomy potwierdzające przyznanie nagrody i róże z rąk burmistrza Dariusza Rzepki i dyrektora Samorządowego Zespołu Edukacji Andrzeja Feliksika odebrali: Danuta Foryś z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, Renata Ślęzak z Gimnazjum Nr 2, Mirosława Dzikowska z Gim. Nr 3, Dorota Harężlak z Gim. Nr 3, Ewa Witkowska z Gim. Nr 4, Małgorzata Wróbel i Ewa Skubis ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Danuta Stach i Tomasz Tomsia ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Małgorzata Szkabara z SP Nr 3, Jolanta Wójcikowska i Małgorzata Bień z SP Nr 5, Anna Górka z SP Nr 6, Anna Pasich z SP Nr 9, Barbara Knap z SP w Sienicznie, Elżbieta Tomsia z SP w Zawadzie, Bożena Urbaniak z Przedszkola Nr 3, Bożena Wicherek z Przedszkola Nr 8, Bożena Opiela z Przedszkola Integracyjnego Nr 9, Cecylia Kowalczyk-Jurga z Przedszkola Nr 10, Iwona Poczęsny z Przedszkola Nr 13.

 

Dzień Edukacji Narodowej 2012 w Olkuszu

 

Podczas uroczystości akty awansu zawodowego otrzymali również pedagodzy, którzy pomyślnie zakończyli aplikowanie do stopnia nauczyciela mianowanego: Marta Kaczmarczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Joanna Agnieszka Kralewska-Ziarnik z SP w Gorenicach, Aneta Głowacka i Katarzyna Poczęsna z Przedszkola Nr 13, Agnieszka Mitka z Gimnazjum Nr 4, Katarzyna Czeladzka-Synowiec i Agnieszka Łapaj z Gim. z Oddz. Integracyjnymi Nr 1 oraz Michał Ziarno z SP w Braciejówce.

 

Dzień Edukacji Narodowej 2012 w Olkuszu

 

Nagrody dyrektorów odebrali tego dnia również pracownicy wszystkich placówek oświatowych, a w trakcie miejsko-gminnej uroczystości – wyróżnieni przez Bożenę Krok  nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi Gimnazjum Nr 3.

 

Dzień Edukacji Narodowej 2012 w Olkuszu

 

Olkuskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zakończył występ uczniów, jak zawsze w tej szkole pomysłowy, zaskakujący, a przede wszystkim przygotowany z myślą, by rozweselić widzów.

 

Dzień Edukacji Narodowej 2012 w Olkuszu

 

Dowcipny i dynamiczny program wciągnął wszystkich obecnych na sali do wspólnej zabawy.

 

Dzień Edukacji Narodowej 2012 w Olkuszu

 

Edukacją oraz wychowaniem blisko 3900 podopiecznych olkuskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zajmuje się ponad 400 nauczycieli, a ich wysiłki wspierają pracownicy administracji i obsługi.