Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zespołu zaporowo – upustowego KZ1333 Zederman na Gazociągu DN500 MOP5,0MPa relacji Zederman – Tworzeń na działkach nr ew. 380/7, 380/10"

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ ORAZ SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym wystąpieniu na obszarze województwa małopolskiego burz z opadami deszczu oraz możliwym gradem od godz. 14:00 dnia 13.06 br. do godz. 06.00 dnia 14.06 br.

Informacja  o odwołaniu konkursu „Najładniejszy ogródek, najładniejszy balkon”

Informacja o przeprowadzanym w okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego badaniu opinii publicznej na temat sytuacji rodzin

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym wystąpieniu upałów na obszarze województwa małopolskiego od godz. 12:00 dnia 13.06 br. do godz. 20.00 dnia 16.06 br. z temperaturą maksymalną w dzień od 30°C do 34°C

Informacja o cyklu spotkań subregionalnych, organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, adresowanych są do lokalnych liderów, w tym szczególnie Sołtysów oraz Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich