Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 26 stycznia 2021 r, godz. 15:30 w trybie zdalnym

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu przemysłowego z zapleczem biurowo-socjalnym i infrastrukturą w zakresie przebudowy i rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej oraz przebudowy i budowy infrastruktury technicznej przy ul. Wspólnej 17 w Olkuszu na działkach nr: 2114/37, 2114/38, 2114/39, 2114/40, 2964/54 – jednostka ewid.: Olkusz_M, Obr. ewid.: 121205_4.0001, Olkusz.”

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu olkuskiego, powiatu tatrzańskiego