Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz, ul. Legionów Polskich nr 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 w dniu 25.04.2019 r. od godz. 10.00 do godz. 17.00

Ogłoszenie Urzędu Statystycznego w Krakowie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym - ankieter

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Centrum Seniora- klub samopomocy dla osób w podeszłym wieku na Osiedlu Pakuska”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Zakup nowej, dodatkowej linii do produkcji chelatowych nawozów multimikroelementowych w formie mikrogranulatu („jedna granula”) w Olkuszu przy Al. 1000 lecia 15G” na terenie działki nr ew. gr. 4984.

Informacja Wicemarszałka Województwa Małopolskiego dot. przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Centrum Seniora- klub samopomocy dla osób w podeszłym wieku na Osiedlu Słowiki”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie dwóch zbiorników na O2 i N2 w Olkuszu przy Al. 1000 1K na działce nr ew. gr. 3617/45”