Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Olkusza Roman Piaśnik zwrócił się do starosty Pawła Piasnego z apelem o wykonanie pilnych inwestycji drogowych, które znacznie poprawiłyby komfort kierowców oraz mieszkańców w południowej części miasta. Od lat mieszkańcy bloków przy ul. Legionów Polskich czekają na budowę parkingu. Powstanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Osieckiej i obwodnicy spotyka się z niezrozumiałym oporem starosty, a ostatnie ulewne deszcze pokazały największe bolączki w ciągu ulic Biema i ks. kan. St. Gajewskiego, które stały się prawdziwymi rozlewiskami.

Lokatorzy bloków nr 4 i 6 przy ulicy Legionów Polskich z zazdrością spoglądają w kierunku wyremontowanego naprzeciw gminnego parkingu. Sami jednak, zostawiając swoje samochody na wyznaczonym dla nich parkingu, zmuszeni są do brnięcia przez błoto. W związku z tym, że administratorem terenu jest Powiat Olkuski, Gmina Olkusz ponad rok temu zwróciła się z propozycją, aby zadanie to wykonać wspólnie. Niestety, spotkała się z odmową. - Z uwagi na to, że sytuacja w tamtym miejscu jest coraz gorsza, chciałbym ponowić swoją propozycję i podtrzymać deklarację o pomocy ze strony Gminy Olkusz dla Powiatu Olkuskiego – deklaruje Roman Piaśnik.

Ze sprzeciwem starosty Pawła Piasnego spotkała się propozycja budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy Olkusza z ul. Osiecką. W wyniku wielu rozmów i interwencji ze strony mieszkańców, zarządca drogi wojewódzkiej nr 791 przystał na takie rozwiązanie, proponując partycypację w kosztach powiatowi oraz gminie. Ulica Osiecka jest drogą powiatową. Obwodnica administrowana jest przez województwo. – Pomimo faktu, że Gmina Olkusz nie jest administratorem żadnej ze wspomnianych dróg, poczuwam się do obowiązku pomocy finansowej, w celu zapewnienia mieszkańcom oraz przyjezdnym należytego bezpieczeństwa – uważa burmistrz Olkusza. Starosta odmówił uczestnictwa w całości inwestycji oraz w ograniczonym zakresie – w wykonaniu prac projektowych, w zamian proponując budowę ronda, co – zgodnie z opinią Zarządu Dróg Wojewódzkich - nie jest w tej chwili możliwe.

Niedawne ulewne deszcze uwydatniły fatalny stan szlaku komunikacyjnego, prowadzącego przez drogi powiatowe: ulice Biema i ks. kan. St. Gajewskiego. Największy problem stanowią jakość nawierzchni i brak odwodnienia, co skutkuje fatalnymi warunkami dla kierowców i pieszych, zwłaszcza bezpośrednio przy Budowlance. Nawet przy niewielkich opadach, tworzące się kałuże znacznie utrudniają, a często wręcz uniemożliwiają, bezpieczny przejazd samochodom. Cierpią również piesi, którzy stale ochlapywani są przez przejeżdżające pojazdy.

- W ocenie mieszkańców i mojej własnej ciąg ten wymaga natychmiastowej reakcji ze strony Powiatu Olkuskiego, a od starosty zdecydowanych kroków i konkretnego planu inwestycyjnego. Starosta może liczyć na pomoc finansową Gminy Olkusz – deklaruje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

 Wykonanie powyższych prac pozwoliłoby kompleksowo rozwiązać największe problemy komunikacyjne, dotykające południową część Olkusza.  – Liczę, że w trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców gminy Olkusz, starosta przychyli do moich propozycji i podejmie kroki, które umożliwią kompleksową modernizację fatalnego w tym momencie ciągu komunikacyjnego, administrowanego w całości przez Powiat - podsumowuje powyższe inicjatywy Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.