Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W 2017 r. został zrealizowany projekt : Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria! Pod takim hasłem w lutym, w olkuskiej Bibliotece zorganizowane zostały zajęcia w ramach ogólnopolskiego konkursu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwa Widnokrąg. Wzięli w nich udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Olkuszu. Uczestnicy zajęć brali udział w kreatywnych warsztatach inspirowanych książką „Idol. Maria Skłodowska-Curie” Justyny Styszyńskiej. W czasie prezentacji multimedialnej dowiedzieli się m.in. kim była Maria Skłodowska-Curie, w jaki sposób dokonała przełomowych odkryć oraz jakie nagrody otrzymała za swe badania. Dzieci poznały też wyposażenie laboratorium państwa Curie. Młodzi naukowcy wzięli też udział w pokazie ciekawych eksperymentów chemicznych i fizycznych. Samopompujący się balon, wybuchający wulkan, ciecz nienewtonowska, magiczny atrament – to tylko niektóre z doświadczeń, które młodzi eksperymentatorzy z powodzeniem mogą wykonać w domu! Uczniowie wykonali też plakaty, które mają zachęcić ich kolegów do odkrywania tajemnic otaczającego nas świata.

Kolejnym projektem realizowanym w 2017 r.  jest „Dyskusyjny Klub Książki w Małopolsce w roku 2017”.  Na  organizację spotkania autorskiego z Marcinem Mellerem  otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2500 zł. Spotkanie zostanie zorganizowane przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną  w Krakowie przy wsparciu finansowym Instytutu Książki.

W bieżącym roku nasz wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: Partnerstwo dla książki 2017 „Przyszłość jest dziś – 3 dni z fantastyką” otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 400 zł.  Projekt będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatralno-Literackim w Olkuszu. Zadanie zostanie zrealizowane w 3 dni i będzie się składać z nowatorskich imprez edukacyjnych (także plenerowych), przeznaczonych głównie dla dzieci i młodzieży: spotkań autorskich, performatywnego czytania, warsztatów literackich i aktorskich, warsztatów charakteryzacji, LARP dla dzieci, konkursu oraz wykładu podnoszącego kompetencje bibliotekarzy, a także rodziców i nauczycieli. Imprezie plenerowej towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje promujące literaturę, jak pokaz walk mieczem, promocja lokalnych księgarni, zajęcia pokazowe Biblioteki. Wpłyniemy bezpośrednio na rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci uczestniczących w projekcie. Edukacja przez zabawę, przedstawienie interesujących, interdyscyplinarnych sposobów poznawania książek oraz innowacyjne warsztaty nawiązujące do fantasy zainspirują dzieci i dorosłych do wspólnego odkrywania literatury i przyciągną nieprzekonanych do biblioteki jako nowoczesnego miejsca animującego kulturę.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 W 2016 r. udało się olkuskiej Bibliotece zrealizować następujące projekty:

  • W ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa otrzymaliśmy 51 210 zł. Za środki te zakupiono 1303 egz. literatury pięknej dla dorosłych, 464 książek niebeletrystycznych oraz 539 egz. literatury pięknej dla dzieci i młodzieży i 69 egz. książek niebeletrystycznych dla dzieci i młodzieży. Książki przekazano do centrali przy ul. Nullo 29b oraz do filii.
  • W ramach Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2016 na zakup i dostawę książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu – 20 000 zł
  • Na „Działania czytelniczo-teatralne Olkusza” - projekt zrealizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” - 20 160,00 zł.
  • „Dyskusyjne Kluby Książki w Małopolsce w roku 2016”. Na  organizację spotkania autorskiego z Jackiem Hugo-Baderem otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2500 zł. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną  w Krakowie przy wsparciu finansowym Instytutu Książki.
  • Od portalu Czasdzieci.pl za recenzowanie książek przez pracownika Biblioteki otrzymaliśmy wydawnictwa  o wartości 3 187,42 zł, które zostaną przekazane na nagrody  w konkursach organizowanych przez Bibliotekę.
  • Od osób prywatnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach organizowanych przez Bibliotekę o wartości 1 449,40 zł.
  • Czytelnicy biblioteki przekazali jako dary, książki o wartości 18 986 zł. Wydawnictwa te wzbogaciły księgozbiór Biblioteki.
  • „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”, do którego PiMBP  dostała się jako jedna ze 105 instytucji zakwalifikowanych do udziału w projekcie w całej Polsce. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcanie młodych ludzi  z małych miejscowości do nauki kodowania. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark. Został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty z kodowania, które prowadził pan Błażej Faliszek programista, autor bloga technologicznego malinowepi.pl, aktywny działacz Hackerspace Silesia. Zadaniem młodych ludzi było stworzenie programu do sterowania Finchem - robotem, przypominającym niewielką płaszczkę na kółkach. Można go było zaprogramować tak, by poruszał się we wszystkich kierunkach, świecił i reagował na światło. Na zakończenie spotkania wszystkie roboty wzięły udział w wyścigu w labiryncie ułożonym z pudełek - musiały ominąć wszystkie przeszkody i jak najszybciej dotrzeć do celu. Umiejętność programowania pozwala zrozumieć, jak działają otaczające nas technologie, by móc bardziej świadomie z nich korzystać oraz również je tworzyć i rozwijać. Wzmacnia też kreatywność i zdolność logicznego myślenia.