Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Już niebawem członkowie zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” wybiorą nowego przewodniczącego, w którego kompetencji jest organizacja lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno oraz Klucze. Dwa miesiące temu z funkcji tej zrezygnował Łukasz Kmita, obejmując stanowisko dyrektora małopolskiego KRUS-u. Zgodnie z przedłożonym programem zgromadzenia, planowane jest przyjęcie przez to gremium rezygnacji byłego przewodniczącego oraz wyłonienie nowego. Głosowanie będzie tajne i wezmą w nim udział członkowie zgromadzenia.

W przypadku dwóch ostatnich przewodniczących to burmistrz Olkusza proponował kandydata, co miało swoje uzasadnienie w tym, że to Gmina Olkusz ponosiła największe wydatki w związku z transportem publicznym (w 2016 roku 63% wpłat członkowskich).

- Wszystkim powinno zależeć na tym, aby przewodniczącym zarządu Związku była osoba ciesząca się zaufaniem mieszkańców Gminy Olkusz, która przeznacza największą kwotę na bieżące funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Proponowany przeze mnie kandydat – Stanisław Łydka – nie tylko zyskał uznanie w oczach mieszkańców w wyborach do Rady Miejskiej, ale także w oczach samej Rady, która wskazała go do reprezentowania Gminy Olkusz w zgromadzeniu. Liczę, że pozostali członkowie zgromadzenia poprą tę kandydaturę – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

 

Czym jest ZKG „KM”?

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu powstał w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gmin z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz reprezentowania i obrony wspólnych interesów w tym zakresie. Jego zarząd tworzą przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz jeden członek zarządu. Ich pracę nadzoruje zgromadzenie związku, w skład którego wchodzą burmistrzowie Olkusza i Bukowna, wójtowie Bolesławia i Klucz oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz, wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin.

Głównymi dochodami Związku Komunalnego Gmin „KM” są wpływy ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej oraz wpłaty członków związku, czyli gmin. W 2016 roku Gmina Olkusz wpłaci 3 417 708 zł. Bukowno przekaże do wspólnego budżetu 541 019 zł, Bolesław – 710 051 zł, Klucze – 766 506 zł.

Głosowanie nad wyborem nowego przewodniczącego odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Związku. W programie Zgromadzenia znalazł się także punkt formalnego odwołania dotychczasowego przewodniczącego.